UwLot.nl - (online) media-advies en projectmanagement
Mail UwLot.nl

Projectmanagement

Hoevaak komt het niet voor? Een (online)project dat eigenlijk al een poos geleden af had moeten zijn, krijgt ineens prioriteit. Uw vaste medewerkers zitten echter al tot hun oren in het werk, dus hen kunt u er niet mee belasten.

In dat geval kunt u met een gerust hart terugvallen op het snelle schakelvermogen en de expertise van UwLot.nl. U geeft aan wat de opdracht is en laat de deadline weten. Dan stelt zij een planning op waarin tot in detail duidelijk is wat er gedaan moet worden om die deadline te halen, waarna als een haas aan de slag wordt gegaan om ontbrekende informatie boven tafel te krijgen, een (tekst)format op te stellen, tekstschrijvers aan de slag te zetten, zorgen voor de juiste terugkoppeling en “vinkjes”, designers en programmeurs achter hun vodden te zitten etc… En het enige dat u ervan hoeft te merken, is aan het eind van iedere dag een mailtje met een status-update. En natuurlijk een livegang op de deadline.

Geïnteresseerd?
Lotte komt eea graag eens vrijblijvend met u doornemen.

Werkte onder meer voor:

ING


Entopic


Villamedia


AD


Management Team


NVJ

Contact: Lotte van Doorn, info@uwlot.nl, +31(0)641869184