UwLot.nl - (online) media-advies en projectmanagement
Mail UwLot.nl

Cursus: werken met en schrijven voor het web

U heeft of wilt een nieuwe website, al dan niet voor intern gebruik. Maar nu moet er ook echt mee gewerkt worden. Vaak blijkt enige training echt een vereiste. Een cursus: “werken met en schrijven voor het web” biedt uitkomst!

In één volle dag of twee middagen breng ik de mensen van uw afdeling en andere belangstellenden op de hoogte van hoe een goede webtekst te maken. Niet alleen inhoudelijk (zorgen voor kop en staart), maar ook kwa uiterlijk. Een tekst online leest immers heel anders dan een tekst op een a4. Een goede kop en een sterk intro zijn onontbeerlijk. Daarnaast leer ik ze (indien nodig) om te gaan met het cms-systeem, waardoor het aanbrengen van links en het uploaden van documenten een fluitje van een cent wordt.

Stuur eenmailindien u meer informatie wenst!
Werkte onder meer voor:

ING


Entopic


Villamedia


AD


Management Team


NVJ

Contact: Lotte van Doorn, info@uwlot.nl, +31(0)641869184